Ønsker eget selskap for nærvarme på Melbu

Illustrasjonsfoto: Wikipedia
Illustrasjonsfoto: Wikipedia
– annonse top –

Torsdag kommer formannskapet i Hadsel kommune trolig til å gå inn for å etablere et energiselskap som skal produsere nærvarme for Melbu skole og Melbu folkebad.

I følge innstillingen til møtet i formannskapsmøtet ber Rådmannen om at Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS etablerer et energiselskap som skal produsere nærvarme til Melbu skole og Melbu folkebad. I følge innstillingen vil formannskapet gi Rådmannen myndighet til å framforhandle et forslag om organisering, omfang og eierskap mellom eierne av det nye selskapet, Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS.

– annonse inline –

Skal godkjennes senere
Arbeidet fra Rådmannens side vil omfatte komplett beslutningsgrunnlag for eventuell investering, inkludert reviderte lønnsomhetsanalyser og nye risikovurderinger. Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil forslag til avtaler måtte legges fram for formannskap og kommunestyre til behandling.

Klimatiltak
Hadsel formannskap vedtok allerede sommeren 2012 etableringen av en felles varmesentral med varmepumpe og energibrønner i skoleområdet på Melbu. Dette ble gjort i forbindelse med bygging av ny skole og rehabilitering av folkebadet. Varmesentralen fant da støtte i nasjonale føringer for energi og miljøpolitikk, samt kommunens egen klima- og energiplan.

I drift til sommeren
Varmeanlegget er allerede ferdig bygget med diverse offentlige midler, og vil bli satt i prøvedrift i månedsskiftet juni/juli. Anlegget skal være i full drift når bassenget tas i bruk i august. Det er etablert 25 fjellbrønner og to el-kjeler i energisentralen, som til sammen har kostet cirka 4,4 millioner kroner å bygge, men som er antatt å koste seks millioner kroner når alt står ferdig.

Prosjektgruppa
Prosjektgruppen som har vurdert de ulike alternativene har landet ned på den billigste løsningen, som omfatter oppvarming av Melbu skole og Melbu folkebad. Et dyrere alternativ som omfatter oppvarming av den videregående skolen på Melbu, viser seg å ha større risiko og større økonomisk usikkerhet. Det vil uansett være mulig å ekspandere varmeanlegget ved behov senere, dersom det rimeligste alternativet blir valg.

Aksjekapital  må avklares
I det videre arbeidet med å opprette et felles energielskap for nærvarme på Melbu, eid av Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS, må partene bli enige om blant annet fordeling av aksjene og nødvendig aksjekapital. Hadsel kommune vil i følge innstillingen bidra med aksjekapital gjennom allerede investert driftsmidler til anlegget, mens Trollfjord Kraft AS antas å betale kontant aksjekapital.

– annonse bottom –