Helsesjefen: Økonomi var ikke avgjørende

– annonse top –

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune sier at økonomi ikke var avgjørende for fem ukers stengning av legekontoret på Melbu i sommer.

8445melbu.no stilte i går spørsmål til helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune, om hvorvidt hun som fagsjef var klar over situasjonen vedrørende stenging av legekontoret på Melbu legekontor før siste kommunestyre.

– annonse inline –

– Det skyldes selvsagt en påkommet situasjon, som vi måtte ta opp til vurdering i et møte sist mandag, avholdt på Melbu. Der var undertegnede til stede sammen med kontorlederne for begge legekontorene. Så svaret er nei på spørsmålet. Samlokalisering av kontorene var ikke tema før kommunestyremøtet sist torsdag. Imidlertid ble samtlige kommunestyrerepresentanter orientert på e-post forleden dag, skriver helse- og omsorgssjef Marion Celius i en e-postmelding i dag.

– Ferieavviklingen har hele tiden vært planlagt med drift på begge kontorene. For tjenesten er det mye planlegging og organisering rund en slik samlokalisering. Vi ville derfor ikke gått til dette skrittet hvis det ikke var ansett som nødvendig. Det er heller ikke snakk om å skyve timeavtaler ut i tid. Det vil være de samme legene som flytter til kontor på Stokmarknes og vil ta i mot pasientene sine der til de timer som har vært planlagt, sier Marion Celius.

– Realiteten er et behov for kontorfasiliteter til åtte leger på det meste under ferieavviklingen, og det klarer vi ikke å finne plass til på Melbu. Dette gjelder også kapasiteten på venterom og laboratorier, samt arbeidsplasser for hjelpepersonell. Det er årsaken til at tjenesten lokaliseres til Stokmarknes legekontor.

– Det understrekes at tiltaket ikke er økonomisk betinget, men har sammenheng med en vanskelig personalsituasjon i perioden. Dette er derfor den mest forsvarlige løsningen, både for ansatte og brukere, sier hun til 8445melbu.no.

Presisering
8445melbu.no presiserer at vi i en artikkel i går om angjeldende sak kom i skade å skrive feil sted i en av våre artikler. Når det gjaldt antall tilgjengelige PC-er for helsepersonell i kommunen skrev vi at Melbu hadde størst kapasitet. Det riktige skal selvfølgelig være Stokmarknes. Vi sier oss selvfølgelig lei for at dette ble feil. Legekontoret i kommunesenteret har selvfølgelig større lokaler, plass til flere leger, annet helsepersonell og sikkert også større laboratoriefasiliteter.

– annonse bottom –