Oljevern og klimaromantikere

– annonse top –

  MENINGER   Av Wenche Cumming, leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

At Lofoten, Vesterålen og Senja trenger et miljø- og oljevernsenter, er det ikke uenighet om. En stor og økende skipstrafikk langs kysten er en reell trussel mot næringsgrunnlaget i dette området, og Folkeaksjonen hilser et slikt senter velkommen. Både oljesøl og forsøpling av hav og kyst er, og vil fortsatt være, ei enorm utfordring.

FrP’s stortingskandidat i Nordland, Kjell Børge Freiberg, har erklært høyt og tydelig at den viktigste saka for han i valgkampen er å få åpna Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet. At han ser på miljø- og oljevernsenteret som et viktig verktøy FOR å åpne, er ingen overraskelse. Han overser derfor glatt at de viktigste konfliktområdene, seismikk, arealbruk og kjemisk forurensing av fiskefeltene, ikke kan løses med et oljevernsenter.

– annonse inline –

Oljevirksomhet på den svært smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil måtte foregå så nært land at det knapt kan kalles off-shore. Sterke hav- og kyststrømmer vil sope oljeforurensing inn i fjæresteinene i Vesterålen før vi får lensene ut fra depotene.

Freiberg kaller de som ikke vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja, for klimaromantikere. De han da putter i denne sekken er ikke bare noen skarve naturvernere, men ei samla fiskeri- og sjømatnæring – stort og smått, på hav og land, reiselivsnæringa med hurtigruta i front, og et økende antall FrP-velgere. Jeg tar også med hav-, fiskeri- og miljøforskere selv om disse kunnskapsleverandørene for lengst er avskiltet av FrP.

Miljø- og oljevernsenteret ble lagt til Hadsel, og både tidligere FrP-ordfører Freiberg og nåværende AP-ordfører har koblet ja til oljeboring til etablering av senteret. Dette har skapt sterke reaksjoner, særlig i fiskerimiljøet. Vi trenger bedre beredskap for å verne fiskeressurser og fiskerinæring – ikke på bekostning av dem.

Uansett, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er glad for etableringen av miljø- og oljevernsenteret. Vi vil sørge for at Freiberg IKKE får oppfylt sitt ønske om oljeboring i matfatet, og dermed sikre oljefritt råstoff til fiskeri- og sjømatnæringa i hele regionen.

 

– annonse bottom –