Nye laksemerder på plass i Melbu havn

laksemerder levendefangst levendefanget torsk norway seafoods
– annonse top –

Utenfor filetanlegget til Norway Seafoods på Melbu er det plassert ut tre nye laksemerder for leveranser av fisk.

– annonse inline –

De tre laksemerdene er plassert rett sør for mottaksanlegget for levendefanget torsk, og ligger også godt innenfor den beskyttede moloen på Melbu.

Uten at vi har klart å innhente kommentarer fra Norway Seafoods Melbu, må man anta at det er snakk om tre laksemerder som er tenkt brukt i forbindelse med mottak av levendefanget torsk. Norway Seafoods Melbu har produsert levendefanget torsk på Melbu et par sesonger.

– annonse bottom –
Forrige artikkelHilser til ungdommene i videregående skole
Neste artikkelSiste finpuss på Melbus flotte miljøgate