Ny rekord for Melbu-sambandet

– annonse top –

Fergesambandet Melbu-Fiskebøl over Hadselfjorden opplevde ny rekord i antall personbilenheter ved utgangen av mai 2014. 

Trafikktallene for sambandet over Hadselfjorden har hatt en betydelig økning i periodene januar til mai gjennom flere år. Fra januar til og med mai 2014 var det 51.277 personbilenheter (PBE) som var med ferga på sambandet Melbu til Fiskebøl over Hadselfjorden. Sammenlignet med trafikken målt i PBE for samme periode i 2014, er det en økning på 1846 personbilenheter.

– annonse inline –

Den årlige trafikken i antall personbilenheter har likevel vært lavere på årsbasis i 2013. I andre halvdel av 2013 var trafikken lavere, noe som resulterte i en nedgang i antall personbilenheter og antall passasjerer i 2013 under ett. Det blir dermed spennende å følge med på tallene for dette fergesambandet i månedene som kommer.

tekst
Trafikk i antall personbilenheter i perioden januar til mai varierer fra år til år, men for de fem siste årene har tallene økt.
tekst
Når det gjelder antall personbilenheter var det en tydelig nedgang i 2013.
teksten
Antall passasjerer var stabilt på drøyt 181.000 i 2011 og 2012, mens totalt antall passasjerer gikk drastisk ned i 2013. Det blir derfor spennende å se på trafikktallene for 2014 når de foreligger over nyttår.
– annonse bottom –