Skal videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i LoVe

fiskebøl norlense
– toppannonse –

Miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen skal videreutvikles.

Den nye regjeringen, bestående av Høyre, Frp og Venstre, skal videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

– innsideannonse –

Det går fram av av den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre, Frp og Venstre. Det betyr at oljesenteret, som får administrasjon i Vågan og lager i Hadsel, blir videreført som tidligere.

Regjeringen vil styrke Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling, og gå foran med offensive nasjonale tiltak. Regjeringen vil redusere forsøpling, rydde opp i forurensing og ta i bruk alternativer til fossil plast. Dette kan gi nye muligheter for innovasjon, nyetablering og grønn vekst, heter det i den politiske plattformen for de tre partiene.

For øvrig heter det at regjeringen vil:

  • Forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak.
  • Ha en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.
  • Stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Regjeringen vil utrede tidsplan og rammer for iverksetting nærmere.
  • Styrke forskningen rundt marin forsøpling.
  • Videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.
  • Samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast.
  • Forbedre kontrollen med avfall innen skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder styrke mottakssystem for avfall fra skip i norske havner.
  • Videreutvikle ordningen for innmelding av tapte fiskeredskaper og innføre en tydelig merking av fiskeutstyr.
  • Fortsette arbeidet med å rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter.
  • Sikre god oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasitet og overvåking av kystmiljøet.
– bunnannonse –
Forrige artikkelPolitiet stoppet mann etter tips fra publikum
Neste artikkelMiljøforkjempere innkasserer foreløpig storseier om LoVeSe