Norway Seafoods satser på Melbu

– annonse top –

Norway Seafoods skal satse sterkere på Melbu, noe som nå får de ansatte ved anlegget til å senke skuldrene for en god del år framover. Det skal investeres mellom 150 og 200 millioner kroner i filetanleggene i Nordland og Finnmark fram til 2017. Det satses på levendelagring på Melbu. Til høsten blir det imidlertid permitteringer fra august til november, men om vinteren satses det på to skift mot dagens ene.

– annonse inline –

I følge en pressemelding fra Norway Seafoods vil foredlingen videreføres og utvikles i syv av de åtte kommunene hvor Norway Seafoods har foredlingsanlegg. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og innovasjon, skal selskapets vekststrategi trygge arbeidsplasser og øke omsetningen.

Sammen med de tillitsvalgte presenterer ledelsen i Norway Seafoods nå en omforent plan for en ny struktur i filetproduksjonen. Selskapet skal utvikle sine anlegg i Stamsund, Melbu, Sørvær, Kjøllefjord, Berlevåg og Båtsfjord.

Norway Seafoods legger opp til vekst i Stamsund, Melbu og Båtsfjord. I Stamsund er det allerede etablert et nytt skift, og det planlegges også å øke aktiviteten på Melbu med et skift om vinteren. Melbu er sentral i satsingen på ferdigvarer til forbruker, og den planlagte veksten i denne produktkategorien vil gi økt aktivitet i ferdigvareavdelingen på Melbu. Også i Båtsfjord vil selskapet vurdere mulighetene for å øke produksjonen på sikt.

Skal selge mer torsk
– Nettopp det å selge mer torsk er helt sentralt i strategien. Vi må få nordmenn til å spise mer torsk. Og vi må sørge for at norsk torsk blir foretrukket i verdensmarkedet. Dette handler om kvalitet og produktutvikling. I 2013 introduserte Norway Seafoods sitt eget varemerke. Bare de siste månedene har Norway Seafoods lansert tre nye ferskprodukter av torsk. Skreifilet fra Melbu og torskeloins fra Stamsund selges nå på Rema 1000, og restaurantproduktet Arctic Supreme fra Båtsfjord og Sørvær er på vei til spisesteder i inn- og utland. Nye kvalitetsprodukter til forbrukerne er nøkkelen til lønnsomhet i alle ledd av torskenæringen, sier Farstad.

Levendelagring på Melbu
Om lag 70 prosent av råstoffet som foredles av Norway Seafoods leveres av kystflåten. Kystfisket er særlig viktig for å sikre tilgang på råvarer av god kvalitet. Derfor vil Norway Seafoods opprettholde og utvikle nettverket av kjøpestasjoner – og nye kan komme til. Levendelagring av torsk, som selskapet har testet ut i Båtsfjord, planlegges styrket, og det vil bli lagt til rette for dette i Melbu. Forsøl og andre steder kan også være aktuelle for levendelagring av torsk.

Les også: Mellomlagring av villfanget levendetorsk vil bedre situasjonen 

Levendelagring er et bidrag til å utvikle kvalitetsmarkeder for fersk villfanget torsk. En ny generasjon teknologi for filetproduksjon antas å bli tilgjengelig i løpet av et par år. Og en betydelig del av investeringene vil bli benyttet til oppgradering av de største anleggene når denne teknologien er klar.

Bygger fremtidens torskenæring
Planen er å investere mellom 150 og 200 millioner frem til 2017.

– Det er en offensiv strategi vi legger frem. Norway Seafoods skal bygge fremtidens torskenæring. Vi skal selge mer norsk torsk av høyere kvalitet. Og med bedre lønnsomhet for hele verdikjeden. Da må vi investere i foredlingen og spesialisere anleggene. En del av dette gjør at vi gradvis får mer teknologi og kunnskap bak hver arbeidsplass, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

Har tapt penger i 15 år
Filetindustrien langs kysten har ikke tjent penger på 15 år, og flere tusen arbeidsplasser er forsvunnet. Permitteringene har blitt stadig flere og lenger også for Norway Seafoods sine rundt 600 ansatte. I 2014 planlegger Norway Seafoods for første gang permitteringer i perioden fra august til november. På grunn av utdatert teknologi svekkes lønnsomheten enkelte steder av stadige driftsavbrudd,.

25 millioner i underskudd
– For å kunne investere er vi nødt til å redusere kostnadene og skape lønnsomhet. Dagens virksomhet i Norway Seafoods gir et underskudd på 25 millioner kroner i et normalår. Kapasiteten i anleggene er tre ganger større enn produksjonsvolumet. Det er åpenbart for alle at nye grep må til for å sikre foredlingen og arbeidsplassene her. Fra ledelsens side har vi satt stor pris på at de tillitsvalgte har vært en så nær og konstruktiv medspiller i prosessen. Løsningen vi har landet på gir grunnlag for bedriftsøkonomisk lønnsomhet, samtidig som vi viderefører og styrker aktiviteten på småsteder hvor torskenæringen er viktigste næringsvei, sier Farstad.

Les også: Havfisk med rekordresultat i fjerde kvartal 2013

Konserntillitsvalgt fornøyd
Løsningen er et resultat av en lang og grundig intern prosess hvor tillitsvalgte har deltatt fortløpende. Fagforeningen er tilfreds med prosessen.

– Vi har samarbeidet tett med ledelsen gjennom denne prosessen, og stiller oss bak løsningen. Det er klart det er trist at kollegaer mister jobben, og jeg forstår den frustrasjonen som hver enkelt føler. Men alternativet til det vi nå gjør ville vært tøffere sesongdrift, lengre permitteringer og små muligheter for utvikling. Selskapet må investere før egenkapitalen er borte. Den nye strukturen gir oss sikrere arbeidsplasser, ikke minst på de små stedene, og aktiviteten planlegges økt på de store anleggene, sier konserntillitsvalgt Bjarne Kristiansen.

– annonse bottom –
Forrige artikkelSeks av ti trålere skal levere fersk torsk
Neste artikkelPessimistene tok grundig feil