Norge og Island møtes på Melbu

– annonse top –

Er du fasinert av forholdet Island – Norge melder det seg en gylden mulighet til høsten. Da arrangerer Museum Nord og Kultursamarbeidet i Vesterålen regionråd et dagsseminar på Melbu om sild og mennesker på vandring mellom det nordlige Norge og Island.

I mer enn ti år har det nå vært et organisert kultursamarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. Mange vesterålinger er blitt trollbundet av dette fjerne, men likevel nære nabolandet som har mange likhetstrekk med vår egen region, men som også er så forskjellig.

– annonse inline –

Rause mennesker
Ungdom har deltatt på festivaler på sagaøya midt i Atlanteren. Vesterålen har hatt besøk av dyktige musikere, billedkunstnere, skuespillere, mesterkokker og museumsfolk fra Sagaøya. Mange kunstnere og kulturarbeidere fra Vesterålen har fått reise til Island, møtt og blitt kjent med åpne og rause mennesker i et fascinerende landskap.

Tusen år siden
Men egentlig starta kontakten for rundt tusen år siden, i følge regionrådet, da noen vesterålinger valgte å bosette seg på Island. Og forbindelsen blei gjenopptatt. For vel hundre år siden begynte vesterålingene å fiske sild ved Island, og blei godt kjent med steder som Seydisfjord, Akureyri og Siglufjord. Både islendinger og nordmenn har forska på denne historia.

Dagsseminar
På et dagsseminar i Melbu Samfunnshus den 24. september kan alle som er interessert, fascinert og engasjert i dette langvarige forholdet få lære mer om den felles historia. På seminaret kan du møte de islandske og norske forskerne.

Islandske og norske forskere
Under seminaret holder islendinger og forskere med tilknytning til Vesterålen foredrag. Det er direktørene for det nasjonale sildemuseet, det tekniske museet i Seydisfjord og for Akuryri museum. Fra norsk side forteller professor Alf Ragnar Nielsen ved Universitetet i Nordland om utferdstrang fra nord. Pål Christensen som er professor ved Norsk fiskerihøgskole tar for seg sildefiskeriene sett fra norsk synsvinkel.

Ægir
Professor emiritus Edgar Hovland ved Universitetet i Bergen, holder foredrag om sildeoljefabrikken Ægir. Den ble bygd opp ved Akureyri av Christian Fredriksen på Melbu for rundt 100 år siden, med norske og islandske arbeidstakere.

– annonse bottom –