Nordlendingen er blant de sykeste i landet

nav ledighet permittert ytelser
– toppannonse –

Nordland fylke er blant de tre fylkene i landet med høyest legemeldt sykefravær. Første kvartal 2017 var sykefraværet på 6,4 prosent. Nordland har også en høy andel gradert sykmeldte.

Nordland har, sammen med Nord-Trøndelag, det nest høyeste sykefraværet i landet med 6,4 prosent. Kun Finnmark har høyere, med 6,5 prosent. Oslo er det fylket som har det laveste sykefraværet med 4,6 prosent, heter det i en pressemelding fra NAV.

– innsideannonse –

I landet som helhet er sykefraværet på 5,6 prosent i 1. kvartal 2017, som tilsvarer en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Sykefraværet i Nordland var 8,2 prosent for kvinner og 4,9 prosent for menn i 1. kvartal 2017.

Andelen gradert sykmeldte i Nordland er 27,1 prosent. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (30,3 prosent) enn for menn (21,7 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 23,8 prosent. 

Varighet på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 1. kvartal 2016 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 38,8 dager. I Nordland har vi en gjennomsnittlig varighet på 49,3 dager, som er blant de lengste i landet.

– Noe av årsaken til det høye sykefraværet i Nordland er at folk er lenge sykmeldte, i tillegg til demografi, næringsstruktur og geografi. Det er bra at så stor andel av de sykmeldte er delvis i jobb, fordi dette vet vi har positiv betydning for helsen, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.  

Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,7 prosent) og transport og lagring (7,1 prosent). Lavest sykefravær finner vi innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (4,0 prosent).

Størst økning fra 1. kvartal 2016 finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon som har økt med 11,9 prosent.

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,7 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,8 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,6 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,3 prosent) og psykiske lidelser (19,6 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene. Til sammen svarer disse to diagnosene for over 60 prosent av sykefraværstilfellene i fylket.

Lavest sykefravær i kommunene Lurøy og Grane

Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Lurøy med 4,0 prosent og Grane med 4,6 prosent. Med en nedgang i sykefraværet på 39,4 prosent er Lurøy den kommunen med størst nedgang fra 1.kvartal 2016. Ballangen kommune har det høyeste sykefravær på 12,4 prosent.

– bunnannonse –
Forrige artikkelSår tvil om olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelBygger nytt personalbygg til knutepunkt for Lofotringen