Nok en blå-blå anbudsfiasko for Hadsel

– toppannonse –

Det svekkede blå-blå flertallet mellom FrP og Høyre går på nok en kraftig smell i en offentlig anbudsrunde, som denne gangen skulle gi Hadsel kommune billigere legetjenester.

– innsideannonse –

I stedet for å spare penger på å sette legetjenestene ut på anbud, viser tallene som kommunestyret nå får forelagt at anbudet som foreligger ville blitt nærmere 25 millioner kroner dyrere i løpet av en femårsperiode. Det er spesielt Høyre-leder og varaordfører Inger Hope som har vært pådriver for å få til anbudsrunder i Hadsel, der målet har vært å spare penger. Til nå har anbudsrundene vist seg å være mer eller mindre fånyttes i arbeidet med å spare skattepenger på vegne av kommunens skattebetalerne.

Også byggingen av Melbu skole ble tidligere lagt ut på anbud. Anbudene som kom inn var så høye at kommunen måtte kapitulere, ansette egen prosjektleder og sette mer enn ti mindre ut på anbud samtidig. Mange ser på spenning resultatet også av denne anbudsrunden.

Legetjenester på anbud har vist seg mer eller mindre ubrukelig som metode for å spare penger i Hadsel kommune. Dersom dette hadde blitt realiteter, ville det fått store konsekvenser for de ansatte i helsetjenesten i Hadsel.

Fagforbundet i Hadsel har i en henvendelse til kommunen pekt på en rekke forhold som ville gitt dårligere forhold for helsepersonell i et anbudsvinnende selskap, i forhold til om kommunen selv driver helsetjenestene som før.

Hovedtillitsvalg for Fagforbundet i Hadsel, Kristin Albriktsen, påpeker at en virksomhetsoverdragelse ville resultert i at de ansatte ville mistet så si alle sine rettigheter, rett og slett fordi ny driver ikke ønsker trafikkavtale med ansatte. Hun mener de ansatte blant annet ville ha mistet sitt krav på avtalefestet pensjon, fått redusert feriepengegrunnlag og mistet alle rettigheter i forhold til tariffestet lønn.

Som et resultat av en helhetsvurdering anbefaler rådmannen overfor kommunestyret at anbudsprosessen avsluttes og at kommunen driver legetjenesten på Melbu, Stokmarknes og Hennes. Forslaget omfatter også opprettelse av nytt offentlig legekontor på Melbu. Som en kuriositet kan vi nevne at leie av kontorer på Melbu og Stokmarknes i følge forslaget skal legges ut på anbud.

– bunnannonse –
Forrige artikkelHadsel-politikerne får etiske retningslinjer
Neste artikkelFrP-utbrytere stiller kommunen til veggs på lederavtaler og arbeidsmiljø