NNN: Krever handling etter fraværende fiskeripolitikk

– annonse top –

− Filetindustrien tåler ikke ytterligere utsettelser. Periodisering av kvoter må iverksettes ved første mulighet, sier Jan Egil Pedersen, leder i NNN før styremøtet i Norway Seafoods onsdag denne uka. Og tar Norway Seafoods i forsvar mot overdimensjonerte og urealistiske oppslag i en rekke nordnorske medier.

Dagens regelverk fører til at fiskerne setter til side viktige faktorer i sin iver i å få opp så mye fisk som mulig, på kortest mulig tid. Dette er ødeleggende og vi ser at kvaliteten blir for dårlig når kvoten tas opp i løpet av noen få måneder. Det skriver Norsk Næring og Nytelsesmiddelforbund (NNN) på sine hjemmesider.

– annonse inline –

Dårlig kvalitet er ødeleggende for merkevarebygging og økonomi. Vi vet at det økonomiske tapet for dårlig kvalitet er i størrelsesorden av alle lønnskostnadene filetindustrien, slår NNN fast.

Krever handling
Problemene i fiskeripolitikken skyldes en feilslått fiskeripolitikk uavhengig av politisk parti, og det går ut over filetindustrien. I flere år og støttet av mange lønnsomhetsrapporter for denne næringen, er det trist å se at politikere skyver denne saken foran seg uten å ville ta ansvar, heter det.

− Vi vil nå gå på banen for å endre kvotepolitikken. Periodisering må først prioriteres. Når det er på plass vil NNN ta stilling til de mange andre problemstillingene som bransjen sliter med, sier en bekymret leder i NNN, Jan-Egil Pedersen.

Markedsbygging
Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon heter det i Stortingsmeldingen som ble lagt frem i mars 2013. For å oppnå dette nytter det ikke med den handlingslammelsen vi ser i dagens politikk. Det er en offensiv strategi som må følges opp av en offensiv politikk.

Norske bedrifter som skal levere sine produkter i markedet vil ikke kunne vinne fram uten jevn tilgang på kvalitetsråvarer hele året.

− Et annet element er leveringsforpliktelsene, kanskje bør andre gis en mulighet til å oppfylle intensjonene bak leveringsforpliktelsene, dette vil igjen bety at mer av overskuddet ville bli igjen i kystsamfunnene, tilføyer Pedersen i NNN.

Ensidig kritikk
NNN er overrasket over den ensidige kritikken av Norway Seafood, noe vi her også har kommentert i det siste. For å skape overskudd er selskaper som Norway Seafood avhengig av å tilpasse strukturen til de rammevilkårene som gjelder. NNN mener nå at det eneste riktige er å sørge for at reglene endres slik at bedriftene har jevn tilgang til råstoff hele året.

– annonse bottom –