Neptun sildoljefabrikk

– toppannonse –

Landets første moderne sildoljefabrikk startet produksjon på Melbu så tidlig som 1910. Og det var den alltid så framsynte Chr. Frederiksen som sto bak.

– innsideannonse –

Snurpenota hadde ved inngangen til 1900-tallet fått stadig større betydning for fiskeriene. I sin glansperiode hadde stedet så mye som ti fiskedampere, tre ishavsskuter og 20 motorskøyter. Alle la mer eller mindre om drifta for økende satsing på sild som råstoff.

Amerikansk teknologi
Det var en ny amerikansk teknologi som gjorde det mulig å lage olje og mel av sild i en kontinuerlig industriprosess. Her ville Chr. Frederiksen bruke muligheten til å skape næring og arbeidsplasser.

Et eventyr
I følge våre kilder var Neptun et eventyr og ble selve symbolet på den industrielle revolusjon i Nord-Norge. I 1920 var fabrikken Melbus største arbeidsplass og skal etter sigende ha sysselsatt 60 industriarbeidere.

Langvarig arbeidskonflikt
I nedgangstiden på 1930-tallet skulle imidlertid Neptun bli arena for store arbeidskonflikter. Da de ansatte organiserte seg svarte arbeidsgiverne med lockout. Arbeidskraft ble leid inn fra andre steder, men de ansatte klarte å hindre dem fra å overta jobbene deres.

Konflikten varte lenge, og først etter åtte måneder ble organisasjonsretten stadfestet. Sildoljefabrikken Neptun klarte seg gjennom kriseperioden i mellomkrigstiden, og sto imot redusert fangstkapasitet, råstofftilgang, økonomisk krakk og politisk oppstand.

Slutt i 1985
Melbu Fiskeindustri overtok eierinteressene i Neptun på 1970-tallet. Det ble investert i moderne utstyr. Arbeidsstokken ble redusert som resultat av investeringer i mer moderne utstyr. Den siste produksjonssesongen på Neptun ble i 1985. På det tidspunkt var det 32 sysselsatte ved fabrikken. Senere ble produksjonsutstyr demontert og solgt til Marokko. Det har vært gjort sonderinger for å bringe noe av det gamle utstyret tilbake til Neptun, men alle forsøk har strandet.

Fiskeindustrimuseum
Norsk fiskeindustrimuseum ble i 1991 etablert på stedet, med de gamle lagertankene og syklonene som ekte kulisse. Den største tanken er kjent som konsertlokale under det årlige ”Sommer-Melbu”, hvor blant annet Sivert Høyem og Modi har holdt konserter.

Rehabilitering
Museum Nord har brukt flere millioner kroner på å sette den gamle fabrikken i stand og føre den mest mulig tilbake til det opprinnelige, etter mange år med forfall. Arbeidene pågår fortsatt, samtidig som selve museet holder stengt under rehabiliteringen. Museum Nord har ikke signalisert når de vil ha et permanent musealt tilbud på plass, men det er tydelig at det er et stort og langvaring arbeid som skal gjøres. I mellomtiden ligger anlegget der som en slags spøkelsesby anno 1985.

Foto: Fra en av Melbus sildedampere cirka 1915. Foto: Ukjent.

– bunnannonse –
Forrige artikkelForsamlingslokalet «Arbeideren»
Neste artikkelHer kan du høre på Radio Melbu