Nasjonalt fergekort også over Hadselfjorden

ferge tysfjord fiskebøl melbu
– annonse top –

Det nasjonale fergekortet kan nå brukes også på fergeforbindelsen mellom Melbu og Fiskebøl. Det melder Nordland fylke.

Mange av ferjene i fylket har fått nytt billetteringssystem som leser det nasjonale ferjekortet.

– annonse inline –

Disse ferjestrekningene er med i det nye systemet fra 8. desember 2016:

  • Melbu-Fiskebøl
  • Tjøtta-Forvik
  • Nesna-Levang

Fordel for yrkessjåførene

– Fordelen med det nasjonale ferjekortet er at man kan bruke det i hele landet. Det er spesielt bra for yrkessjåførene som nå slipper å bruke flere kort når de kjører, noe som har vært tilfelle frem til nå, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).

Disse ferjesambandene i Nordland er allerede med i den nasjonale ordningen:

  • Bognes-Lødingen
  • Bognes –Skarberget
  • Horn-Igerøy-Tjøtta
  • Bodø-Moskenes
  • Drag-Kjøpsvik
  • Vennesund-Holm
  • Horn-Andalsvåg.

Det nye ferjekortet kjøpes på ferjene som er medlem av den nasjonale ferjekortordningen. Flere ferjestrekninger vil bli med i ordningen fra og med januar 2017.

– annonse bottom –