Næringsråden truer økonomien i Røkke-konsernet

havfisk tråler
– toppannonse –

I et kraftfullt og truende brev forsøker næringsråd Arve Knutsen (KrF) i Nordland fylkeskommune å få Norway Seafoods på bedre tanker når de skal vurdere selskapets filetproduksjon på landanleggene Lofoten og Vesterålen. Samtidig sitter nå ledelsen i Norway Seafoods og vurderer driften ved anleggene i Melbu og Stamsund.

– innsideannonse –

Fylkesråden tar i et brev til Norway Seafoods opp spørsmålet om struktureringen av Norway Seafoods anlegg i fylket.

– Fylkeskommunen har understreket den betydningen Norway Seafoods Group og eierselskapet Havfisk har for sysselsetting og verdiskaping i Nordland. Fylkeskommunen har store forventninger til at konsernet opprettholder høy aktivitet både på havet og ved de to foredlingsbedriftene i henholdsvis Stamsund og Melbu

Det står å lese i brevet fra fylkesråden til konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

Plikt til å videreføre
– Da Aker Seafood i sin tid overtok de industrieide trålerrederiene i Nordland, overtok selskapet også betydelige fiskerettigheter. Samtidig overtok selskapet en plikt til å videreføre ansvaret for å drifte industribedriftene på land gjennom industriell bearbeiding av råstoffet, heter det i brevet fra næringsråden.

Stadig mindre til Melbu
– Selskapet har i snart tjue år tilpasset seg de vilkår fiskerimyndighetene har stilt for å opprettholde retten til fiske og levering. Det er imidlertid et faktum at en stadig mindre andel av råstoffet er gjort tilgjengelig for bearbeiding i egne bedrifter. Dette gjelder særlig Norway Seafoods Melbu. Bedriftene har blitt mer og mer avhengig av kystfanget råstoff i og utenfor sesongen og det har ikke vært til å unngå at foredlingsbedriftene har måttet permittere ansatte, skriver fylkesråd Arve Knutsen i brevet.

Tillater ikke skille
– Leveringsplikten, aktivitetsplikten og industriplikten er klart nedfelt i de vilkår myndighetene har satt for Nordland Havfiske AS sine fisketillatelser. Det understrekes i nevnte vilkår at fartøyenes konsesjoner er knyttet til bestemt industrivirksomhet og vil ikke bli tillatt skilt fra denne virksomheten.

Truer med å trekke konsesjonene tilbake
– Ved en eventuell nedleggelse eller reduksjon av industrivirksomheten vil ervervstillatelsen og torsketrålkonsesjonene for fartøyene kunne bli trukket tilbake. Nordland fylkeskommune håper ikke at de strukturelle grep som selskapet har varslet, og planlegger å gjennomføre, medfører en slik reduksjon i industrivirksomheten at det blir nødvendig for myndighetene å trekke tilbake fartøyenes tillatelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

– bunnannonse –
Forrige artikkel640.000 kroner til barne- og terapibad på Melbu folkebad
Neste artikkelFileten: Lokalutvalget arrangerer fakkeltog og folkemøte