Nå kan du søke penger til forvaltning av laksefisk

smålaks laks
Smålaks. Foto: Fylkesmannen i Nordland
– annonse top –

Fylkesmannen i Nordland gir tilskudd til forvaltning av laksefisk i Lofoten og Vesterålen.

Målgruppen for disse tilskuddene er frivillige organisasjoner, kommuner, forskningsinstitusjoner og interkommunale organer som ser behov for en innsats for laksefisk lokalt.

– annonse inline –

Søknadsfristen er satt til 16. januar 2017. Ordninga skal bidra til bevaring og forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye. Tilskudd kan gis til forvaltningstiltak, informasjon, praktisk FOU-virksomhet og overvåking som grunnlag for lokal forvaltning av bestander av laks, sjøørret og sjørøye.

Nærmere opplysninger om ordninga fins tilgjengelig i rudskriv T-1/15 (se «Anadrome laksefisk

– annonse bottom –