MOS krever byggestart på Ekren i 2016

demens ekren
– annonse top –

Fram mot 2020 vil antall demente i Hadsel kommune ha en eksplosiv økning. Derfor krever Melbu-politikere handling nå og bygging av nye demensplasser på Ekren ved Melbu allerede neste år.

Jan Steffensen i Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS), som stiller lister under lokalvalget til høsten, viser til at den vedtatte utbyggingsplanen for omsorgsboliger ikke løser behovet for gruppen av aldersdemente som har behov for spesialtilpassede demensplasser.

– annonse inline –

MOS viser til at Hadsel har en høy andel innbyggere over 67 år. Prognosene fram mot 2020 viser en eksplosiv økning, og den vil treffe Hadsel tidligere enn resten av landet. Han mener at kommunen må ta hensyn til dette når framtidig struktur og omsorgsbehov skal planlegges.

MOS går derfor inn for at byggestart for de spesialtilpassede demensplassene på Ekren blir i 2016. Det lokale partiet viser til at en enstemmig faggruppe har anbefalt bygging av 28 spesialtilpassede sykehjemsplasser på Ekren for demente med langtkommet sykdom.

MOS viser til at prosjektet allerede er ferdig planlagt. Det er dessuten brukt mange millioner kroner på klargjøring av blant annet tomt i prosjektet. En utbygging på Ekren er planlagt i tre faser som er tilpasset behovet for demensplasser. Byggingen finansieres gjennom Husbanken.

– annonse bottom –