Moderne trålere tar større del av produksjonen

– toppannonse –

Innen utgangen av første kvartal 2014 vil Havfisk ASA ha tre splitter nye moderne og miljøeffektive trålere i Gadus-serien i drift. De nye kombinasjonstrålerne utgjør trolig en stadig større trussel mot landsanleggene til Norway Seafoods i Nord-Norge.

– innsideannonse –

Havfisk ASA – tidligere Aker Seafood ASA – vil altså ha tre splitter nye kombinasjonstrålere i sin portefølje om få uker. Disse trålerne er ikke bare spesielt utviklet med tanke på miljø, men kan delprodusere mer enn 80 tonn ferskfisk per dag – og det mens trålerne er på sjøen.

Trålerserien er primært utformet for fangst av hvitfisk som torsk, sei og hyse, men har også kapasitet til reketråling.

Fornyer trålerflåten
– Havfisk har en trålflåte med gjennomsnittsalder på 14 år. Med Gadus Poseidon og de to kommende søsterskipene, får vi en lenge etterlengtet fornyelse av vår trålflåte. De nye trålerne vil bedre våre miljøprestasjoner og øke fangsteffektiviteten. Sammen med VARD (skipsbygger journ. anm.) har vi også funnet frem til nye gode løsninger som gir bedre arbeidsforhold for våre ansatte, sa konsernsjef Olav Holst-Dyrnes tidligere.

Havfisk har per i dag en relativt gammel trålerflåte. Det foregår salg av den gamle tråleren Jergul, som de siste dagene har ligget til kai på Melbu. Når Jergul er solgt og nye trålere er på plass i løpet av første kvartal 2014, vil Havfisk ha til sammen tre hypermoderne trålere i drift.

Produserer mer på sjøen
Det nye med denne generasjonen trålere, er at de kan delprodusere stadig større kvanta med fisk med en gang den tas om bord – mens tråleren er på sjøen. Deler av dette er produksjon som tidligere ble gjort på landanleggene. Det gir fersk fisk, rask produksjon, god kvalitet og svært rask nedfrysing av produkter til markedet. Sannsynligheten er dessuten stor for at Havfisk kommer til å kjøpe inn flere moderne trålere av dette slaget i årene som kommer. Produktet fra kombinasjonstrålerne må imidlertid innom et landanlegg med fangsten før den kan ferdigproduseres for markedet.

25 prosent trålerfisk
På et tidspunkt vil trolig langt over halvparten av trålerne ha delvis produksjon om bord. Denne strategien kan ikke ha annen målsetting enn at en større del av produksjonen skal produseres på sjøen, men ikke hele produksjonen. Konsekvensen må dermed bli at en mindre del av produksjonen vil skje i landanleggene i framtiden. Samtidig er det viktig å poengtere at trålerne altså ikke leverer ferdige produkter.

Kapasitet på 80 tonn i døgnet
Fabrikken om bord på Gadius Poseidon er eksempelvis optimalisert med høy prosesserings- og innfrysingskapasitet, og har en kapasitet på 80 tonn i døgnet. Det betyr at fabrikken kan produsere 80 tonn fiskefilet om bord, men som leveres landanlegg i Norge eller utlandet. Havfisk ASA har også som mål å bearbeide ti prosent mer fisk per dag enn på sammenlignbare fartøyer. Samtidig er disse trålerne forberedt for å håndtere ferske leveranser til land, som det heter. Om bord er det også en fiskemelfabrikk, som gjør det mulig å benytte hele fisken til produksjon. Samtidig mener man at kvaliteten på fisken bevares bedre om bord på kombinasjonstrålere.

Foto: Havfisk ASA / VARD

– bunnannonse –
Forrige artikkelHavfisk: Vi har ikke fabrikktrålere
Neste artikkelFylkesmannen setter jordbrukskrav til utbygging av Skagen flyplass