Mistenkt for ruspåvirket kjøring

politi kontroll utrykning
– annonse top –

– annonse bottom –