Miljøgata på Stokmarknes for sent ute

finnmarken stokmarknes hurtigrutens hus
– annonse top –

Hadsel kommunes vedtatte planer om miljøgate i Stokmarknes sentrum er dessverre for sent ute til å kunne søke klimasats-midler for 2017.

Det går fram av dialog mellom kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen i Hadsel kommune og seniorrådgiver Svei Einar Stuen ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

– Vi har ingen merknader til reguleringsplanen for miljøgate på Stokmarknes, bortsett fra at dette ser både positivt og spennende ut, sier seniorrådgiver Svein Einar Stuen hos fylkesmannen.

– annonse inline –

Han opplyser til Hadsel kommune at søknadsfristen for klimasatsmidler for 2017 dessverre har gått ut. Jeg gjør likevel oppmerksom på at dette nok er et prosjekt det er mulig å søke finansiering for, sier rådgiveren.

Fylkesmannens saksbehandler mener at Hadsel kommune bør kunne samarbeide om en energi- og klimaplan sammen med andre kommuner, og få tildelt 25.000 kroner for hver kommune som deltar. Det er også mulig for kommunen å søke som skjønnsmidler.

Etablering av et interkommunalt nettverk kan bygge videre på eksisterende regionale plannettverk i Vesterålen. Det kan bidra til at alle kommunene som er med i nødvendig grad får oppdatert sine klima- og energiplaner. Det er allerede en lang rekke kommuner som er med i slike nettverk.

Miljøgata på Stokmarknes planlegges på strekningen fra Havnegata forbi Hurtigrutens Hus og Hurtigruteskipet Finnmarken til Markedsgata, hele Markedsgata med torget og til krysset Skarveien og Rådhusgata.

 

– annonse bottom –