Melbu-vannet er gullende rent

– annonse top –

En fersk analyse av drikkevannet for Melbu viser at det er gullende rent.

Norlab analyserer jevnlig prøver og tester dem mot deres systemer for å kontrollere vannets kvalitet. Disse kontrollene er ikke bare viktig for drikkevannet til folk flest, men også for fiskeindustrien på Melbu og lakseproduksjonen på Børøya.

– annonse inline –

Vannprøvene er tatt ved anlegget på Melbu, rett overfor den gamle vanndrammen – og viser at vannet har en jevnt god kvalitet. Det er vann som går i rør fra Urvannet det er snakk om. Dette er Hadseløyas viktigste og største vannreservoar.

Sommerstid går det husdyr i liene rundt Urvannet, men dette ser altså ikke ut til å påvirke kvaliteten på vannet fra denne drikkevannskilden. For et par år siden la Hadsel kommune helt ny vannledning fra Melbu til Stokmarknes der hensikten var å sikre godt vann til hele Hadseløya.

– annonse bottom –