Melbu skole mangler ikke faglige ressurser

– annonse top –

Det er ikke manglende ressurser som er årsaken til katastrofemålingen for femte skoletrinn ved Melbu skole.

Det bekrefter rektor Arnvid Johansen ved Melbu skole overfor 8445melbu.no.

– annonse inline –

– Det er slik at ledelsen på Melbu skole ikke har gitt utrykk for at vi har manglende ressurser som svar på disse utfordringene. Vi har heller ikke i noen anledninger hevdet at det er på grunn av mange asylbarn.

Les mer: Katastrofemåling for Melbu skole

I noen sammenhenger har skolen sagt at de har mange barn som har annet morsmål enn norsk, og at dette kan gi innvirkning på resultatene. Rektor Arnvid Johansen opplyser også at det også kan være andre grunner som skolen ikke ønsker å uttale seg om. Dette begrunnes med at det er få elever det her snakkes om totalt. Det kan da være fare for at man peker ut hvilke elever dette gjelder, opplyser rektoren ved Melbu skole.

– Skolen jobber kontinuerlig med forbedring av undervisningen både for de på barne-, mellom- og ungdomstrinnet. Skolen har klare ambisjoner om å gjøre flest mulig best mulig rustet til å møte skolehverdagen og overgangene som de møter både internt på skolen og ved overgang til videregående skole, sier rektor Arnvid Johansen ved Melbu skole.

 

 

– annonse bottom –