Melbu samfunnshus i skvis med fylket

– annonse top –

Styreleder Arild Reinstad i Melbu samfunnshus stiller seg undrende til saksgangen knyttet til prosessen rundt etablering av offentlig tannklinikk i Hadsel.

Melbu samfunnshus har inngitt anbud på leie av lokaler til det offentlige tannhelsetilbudet i kommunen, det vil si Nordland fylkeskommune, som gjennom en årrekke leid lokaler i Melbu samfunnshus, skriver VA.

– annonse inline –

Nå er det imidlertid bestemt at den offentlige tannklinikken på Melbu legges ned og slås sammen klinikken i Stokmarknes. Nå skal det bygges et helt nytt tannlegekontor i lokaler rådhuset på Stokmarknes, som nå står tomme etter at deler av kommunens drift er flyttet til Hurtigrutens Hus.

Arild Reinstad stusser over at tannhelsesjefen i Nordland fylke, Hanne Giæver, mener at klinikken på Stokmarknes og Melbu er såpass nedslitt og utdatert at det er behov for å bygge en helt ny klinikk.

Reinstad reagerer på dette, rett og slett fordi lokalene i Melbu samfunnshus nettopp hadde blitt pusset opp da fylkeskommunen var på befaring på Melbu i 2011.

– Derfor synes jeg de er veldig rart at Giæver sier at klinikkene var i så dårlig forfatning at det blir billigere å bygge ny klinikk. At klinikken på Melbu var i dårlig for fatning, stemmer ikke, sier han til VA.

– annonse bottom –