Melbu-merder øker torske-kapasiteten

laksemerder levendefangst levendefanget torsk norway seafoods
– toppannonse –

– Det skal bli plass til mer levendefanget torsk i merdene i Melbu havn, sier Martin Rasmussen ved Norway Seafoods Melbu.

– innsideannonse –

Forleden dag kunne skuelystne observere at det kom tre svære laksemerder på rekke og rad inn mologapet på Melbu. Og det var en ny variant merder i forhold til det man har hatt i Melbu havn til nå, noe som ligner veldig mye på vanlige laksemerder.

– De tre nye merdene er nå på plass for at Norway Seafoods Melbu skal klare å øke lagringskapasiteten for levendelagring av torsk. Lagringskapasiteten vil øke med et usikkert kvantum, avklimatiseringseffekten vil fortsatt være en flaskehals.

Det sier Martin Rasmussen ved Norway Seafoods Melbu i en kommentar til 8445melbu.no. Han regner med å kunne ta opp mellom 150 til 200 tonn levendelagret torsk per uke i torskesesongen.

Prosessene rundt levendelagring av torsk setter enkelte begrensninger i de ukene dette er aktuelt. Det er også begrensninger i forhold til hvor mange båter som kan levere samtidig. De nye merdene vil dermed øke mottaket av dette råstoffet de ukene det er aktuelt å fange levende torsk og mellomlagre fangsten før den produseres på land.

– bunnannonse –
Forrige artikkelGir penger til lokalt næringsliv
Neste artikkelPlanlegger etablering av oljevernsenter