Melbu-mann konstituert rektor ved Melbu skole

melbu skole skoleplassen
– annonse top –

Melbu-mannen Rune Jensen er konstituert som rektor ved Melbu skole inntil ny rektor er ansatt.

Søknadsfristen etter andre utlysning av stillingen som rektor ved Melbu skole gikk ut i midten av oktober. Det pågår intervjuer for tiden og det er seks søkere til stillingen.

I følge Vesteraalens Avis er undervisningsinspektør Rune Jensen konstituert som rektor ved Melbu skole inntil ny rektor er utpekt på permanent basis. Rune Jensen er også en av søkerne til stillingen.

– annonse inline –
– annonse bottom –