Melbu knutepunkt i «Trollfjord kommune»

trollfjorden
– annonse top –

Hadsel kommune har besluttet å utrede sammenslåing med Vågan og Lødingen som er alternativ til sammenslåing av vesterålskommunene.

Navnet på den framtidig potensielle storkommunen er enda ikke bestemt, men fra i dag omtaler vi kommunealternativet som «Trollfjord kommune». Et slikt kommunenavn kan være aktuelt fordi Trollfjorden både ligger i Hadsel kommune og samtidig i Lofoten, som Vågan er en del av. Store deler av Hadsel kommune ligger som klent sør for Hadselfjorden, hvor det geografiske skillet mellom Lofoten og Vesterålen går. Trollfjorden er dessuten et kjent geografisk punkt som dagens Vågan, Lødingen og Hadsel kommune trolig kan enes om.

– annonse inline –

Formannskapet i Hadsel sa forleden ja til å utrede det nye alternativet, og allerede mandag skal planutvalget i Vågen kommune behandle en innstiling fra deres rådmann om å utrede dette alternativet.

Det gamle forslaget om å bygge en tunell under Hadselfjorden er også en del av de framtidige planene som kan få stor betydning for lokalsamfunnet Melbu. Allerede ligger E10 på motsatt side av fjorden, og med en tunell under fjorden kan kommunikasjonsforholdene i den nye kommunen – og for Lofoten og Vesterålen – skape nye muligheter og arbeidsplasser. En tunell kan med andre ord få stor betydning for Melbu, spesielt som knutepunkt.

Tidligere har Melbu omtalt seg selv som liggende midt i Lofoten og Vesterålen rent geografisk, og nå kan Melbu også bli et knutepunkt for regionene. Hvilke muligheter dette kan skape for Melbu – som har nok av plass å ta av både når det gjelder industriområder, mulige forretningsområder og nye boligområder – er det kun fantasien som begrenser.

– annonse bottom –