Melbu havn: Uværet «Kyrre» tok også med seg viktig sjøkabel

– annonse top –

Uværet «Kyrre» gjorde større skader enn det som til nå er kjent, og tok med seg en viktig sjøkabel som sørget for belysning av sjømerkene ved innseilingen til Melbu. 

Prosjektleder Ingrid Johnsen i Kystverket Rederi Nordland opplyser at uværet «Kyrre» gjorde skade på en sjøkabel ved innseilingen til Melbu fiskerihavn. Kystverkets vedlikeholdsfartøyer «OV Skomvær» og «Lindesnes» la derfor ny sjøkabel til den aktuelle navigasjonsinstallasjonen i måneskiftet mars/april.

– annonse inline –

«OV Skomvær» kom fra oppdrag i Ofoten. Der har de etablert bunnfaste sjømerker til erstatning for flytende merker. Kystverkets båter har dessuten lagt ut en ny flytestake ved Litløy, rett vest i havet fra Melbu.

«OV Skomvær» har dessuten utbedret feil på flere navigasjonsinsallasjoner som hadde sluknet. Det gjelder konkret en fyrlykt i Risvær ved Svellingsflaket, øst for Svolvær. Ei lysbøye i Vestfjorden har dessuten blitt reparert.

Etter besøket i Melbu fiskerihavn gikk Kystverkets fartøyer til Sørvågen og Moskenes for å sette opp nye lanterner der. Kjeldskjærgrunne fyrlykt i Borgvær i Vestvågøy er også planlagt erstattet av en lanterne.

Prosjektleder Ingrid Johnsen i Kystverket Rederi Nordland forteller at det ellers gjøres mye arbeid langs kysten for å holde lys i lykter og lanterner. De setter opp nye anlegg, ikke mist å merke opp grunner slik at man unngår grunnstøtinger.

– Slik legger vi til rette for at sjøveien blir et trygt og godt alternativ for både person- og frakttransport, sier Ingrid Johnsen til 8445MELBU.NO.

Ved innløpet til småbåthavna har det i tillegg rast ut en god del masse ut i havnebassenget.

– annonse bottom –