Melbu har blitt større enn Stokmarknes

– annonse top –

I løpet av det siste året har tettstedet Melbu vokst seg større enn tettstedet Stokmarknes. Kommunesenteret får stadig færre innbyggere, mens Melbu som tettsted øker tilsvarende. Det viser de ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

– annonse inline –

Vi er klar over at det finnes tre former for løgner; hvit løgn, blank løgn og statistikk – men kunne ikke dy oss fra å gjøre denne sammenligningen på selve tettstedene, der omlandet ikke er med i tallene.

Vi har bedt statistiker Kirsten Enger Dybendal i Statistisk sentralbyrå om hjelp til å bryte ned innbyggertallene i kommunen for de grunnkretsene der navnet på de to tettstedene er nevnt. Begge tettstedene har tre grunnkretser hver hvor navnet på stedene er med. Samlet for de to tettstedenes tre grunnkretser går Melbu opp i antall innbyggere, mens Stokmarknes går ned noen lunde like mye som Melbu vokser.

Både Stokmarknes og Melbu består av tre grunnkretser, slik oversikten under viser. I statistikken omfatter tettstedet Stokmarknes verken Børøya eller Tømmervika, som til dels er forsteder til kommunesenteret. Statistikken for Melbu omfatter ikke grunnkretsene Gulstad, Ongstad eller Ekren.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at tettstedet Melbu per 1. januar 2014 har 1841 innbyggere. Det er 32 flere innbyggere enn på samme tid året før. Stokmarknes fikk 32 færre innbyggere i samme periode og har nå 1819 innbyggere.

Saken fortsetter under tabellen.

År 2013 2014 +/-
Melbu øst 601 605 +4
Melbu sentrum 559 586 +27
Melbu vest 649 650 +1
Antall innbyggere 1809 1841 +32
Stokmarknes vest 730 727 -3
Stokmarknes sentrum 362 354 -8
Stokmarknes søndre 764 738 -26
Antall innbyggere 1856 1819 -37

Nedgang i antall innbyggere på Stokmarknes og oppgangen for Melbu, gjør at tettstedet Melbu nå har 22 flere innbyggere enn tettstedet Stokmarknes. Noe av årsaken til at det bor relativt få mennesker i Stokmarknes sentrum, er mer sentrumsbebyggelse, mens det på Melbu relativt sett bor flere mennesker sentralt.

Dersom man tar med Stokmarknes omland, som Tømmervika og Børøya – som helt sikkert inngår i tallene for bystatusen, blir tallene selvfølgelig annerledes. Inklusive Tømmervika og Børøya er det nå 3283 innbyggere på Stokmarknes. Melbu inklusive Gulstad, Ongstad og Ekren teller 2522 innbyggere, som blir 761 færre innbyggere enn byen Stokmarknes med forsteder.

– annonse bottom –
Forrige artikkelHadsel folkebibliotek bortimot billigst i Norge
Neste artikkelLeter etter nytt legekontor på Melbu