Melbu: Et gigantisk torskeeventyr er i emning

– annonse top –

Ved Norway Seafoods på Melbu er et nytt gigantisk torskeeventyr i emning. Det svømmer allerede hundre tonn torsk i merdene, og så langt har alt gått etter planen. Dersom alt går som planlagt må bedriften lete etter nye lokaliteter for å øke antall torskemerder.

– annonse inline –

Fabrikksjef Martin Rasmussen i Norway Seafoods Melbu AS har stor tro på det nye prosjektet med lagring av levendefanget torsk i merder, akkurat på samme måte som i laksenæringen. Metoden vil bidra til jevnere produksjon gjennom året, som et resultat av at fabrikken kan hente opp fersk og levende torsk i havna når det ellers i året ikke pågår ordinært fiske i havet.

Den levende torsken ble satt ut i merdene i forrige uke. Og her kan fisken i følge myndighetenes tillatelse oppholde seg i 12 uker før den må opp av sjøen og produseres til de flotteste fiskemiddagene i Nord-Norge.

Fabrikksjef Martin Rasmussen er godt fornøyd med første ladning med torsk i merdene, hvor oksygenforholdene ser ut til å være gode. På sikt ønsker han å ha torsk tilgengelig i merdene hele året, på samme måte som lanksenæringen.

– Kunne torsken stått 26 uker som levendefanget, ville det gitt kjempemuligheter. Det finnes ikke så mye dokumentasjon som begrunner at den skal være begrenset til 12 uker, påpeker han overfor blv.no. Det betyr at levendefangst av torsk på sett og vis er i startgropa, og der potensialet kan vise seg å være langt bedre enn det næringen har sett til i dag.

– Framover gjelder det å bygge en merkevare og marked for denne fisken. Det må bygges opp et betalingsvillig marked for levendelagret fisk. Det kan være både restaurantmarkedet og direkte til forbrukere. Vi har full kontroll med denne fisken og kan få den fort ut i markedet med ekstra holdbarhet og suveren kvalitet, understreker Rasmussen overfor nettstedet.

Norway Seafoods Melbu AS begynner forsøkene forsiktig. Dersom utprøvingen av levendefangst torsk blir en suksess, ser ikke Rasmussen bort fra at bedriften vil ha behov for bedre plass og flere merder enn de fire som nå ligger i Melbu havn.

– annonse bottom –
Forrige artikkelVesterålen: Varsler polart lavtrykk og uvær tirsdag morgen
Neste artikkelHer kan Melbus nye torskefarm komme