Her kan Melbu-brua komme over Hadselfjorden

– annonse top –

Statens vegvesen skisserer tre alternativer for bru over Hadselfjorden.

Det blir nå skissert tre ulike alternativer for bru over Hadselfjorden. To av alternativene vil gå fra området ved Holdøya og ende i Vassvika øst for Melbu.

Et tredje alterantiv går fra Strønstad via Seløya og Haugkleppan i Hadselfjorden, til Haugøya vest for Melbu, men dette alternativet anees ikke som aktuelt.

– annonse inline –

 

– annonse bottom –