Melbo kystbatteri neglisjert i nazi-oversikt

– annonse top –

I en stor oversikt over spor etter nazistenes okkupasjon i Nordland er Melbo kystbatteri fullstendig neglisjert og uteglemt. Er dette en del av krigshistorien som går tapt?

Det er i et oppslag på NRK Nordland at sporene etter tyskernes okkupasjon i Nordland listet opp. I oversikten er Melbo kystbatteri ikke nevnt med et eneste ord. Multimediejournalist Håkon Jakobsen i NRK Nordland opplyser at de vil legge inn anlegg som ikke er med i oversikten fortløpende. Spesielt Vesterålen er dårlig kartlagt fra deres side, sie han. Historieprofessor Steinar Aas ved universitetet i Nordland gir artikkelen en svært høy grad av seriøsitet, men Melbo kystbatteri er altså foreløpig ikke med noen steder i oversikten.

– annonse inline –

Russiske krigsfanger
Melbo kystbatteri var klar til strid så tidlig som i desember 1941, mens batteriet på Strønstad sto ferdig få måneder før freden og batteriet på Stokmarknes sto ferdig i mai 1944. Melbo kystbatteri lå på Haug ved Melbu og var bestykket med seks stykk 15.5 centimeters K416 franske kanoner som hovedskyts. Batteriet hadde en rekkevidde på 16.000 meter. Tyskerne brukte russiske krigsfanger til å bygge Melbo kystartilleri på Haug. Et nærvær av rundt 60 russiske krigsfanger på Haug preget hverdagen for mange av dem som bodde på Melbu og omegn.

Flere mindre stillinger
Oppi fjellene lengre ut på Hadseløya står det en mindre utkikksbunker. Og på Siløya ved Melbu var det trolig utkikkspost og maskingeværstillinger. Ubekreftede opplysninger forteller også at tyske flåter som ble til bruk under øvelse med de tyske kanonene på Haug, lå forankret på sørøstsiden av Siløya, med landfester til en av holmene der.

Heimevernet
Etter krigen har området på Haugøya vært brukt av det norske forsvaret. Området var i flere tiår etter krigen fullstendig avstengt som militær område.

Beskyttet matproduksjonen
Den tyske nazihæren hadde spesielt én stor grunn til å anlegge Melbo kystbatteri så tidlig i krigen. Plasseringen var trolig også valgt med omhu. Batteriet sto altså klart allerede i desember 1941. Målet var å hindre allierte skip å passere inn Hadselfjorden, men det var også viktig å beskytte filetfabrikken på Melbu – som lå utsatt til for luftangrep. Filetfabrikken produserte mat til tyskerne gjennom hele krigen.

Svolvær-raidet
Beskyttelse av filetfabrikken på Melbu ble enda viktigere etter at andre industrianlegg som ble drevet av tyskerne og leverte produksjonen til dem, hadde blitt ødelagt under det kjente Svolvær-raidet hvor mange tyske offiserer ble tatt til fange og ført til Storbritannia. Frykten var stor for at de allierte skulle rette et tilsvarende angrep også mot Melbu.

Tyskerbrakker
De fire «tyskerbrakkene» ved dagens Melbu skole – hvor tyske soldater var innkvarter under krigen – ble etter krigen brukt av Heimevernet. I dag brukes de fire brakkene på Melbu til undervisning, barnehage og helsetilbud. Erverdige Melbo hovedgård var hovedkvarter for den tyske ledelsen på Melbu under krigen.

Tyskerne reiser fra Melbu
I maidagene i 1945 forlot de tyske styrkene Melbu med D/S «Mungo» etter at de i flere uker før avreise hadde ryddet opp og demontert militært utstyr på Haugøya.

Strønstad kystbatteri
Kystbatteriet på Strønstad, på sørsiden av Hadselfjorden, var stridsklar først i januar 1945, svært sent i krigen og bare måneder før freden. Strønstad kystbatteri var bestykket med seks 15,5 centimeters K425 franske kanoner med en rekkevidde på 14.000 meter. Dette batteriet kom fra Revsneset.

Stokmarknes kystbatteri
Stokmarknes kystbatteri sto ferdig i mai 1944, ett år før freden. Batteriet hadde fire 10.5 centimeters K332 franske kanoner som hovedskyts. Batteriet var plassert på Flatset ved Stokmarknes og hadde en rekkevidde på 11.000 meter. Dette batteriet ble oppsatt første gang i Stamsund i juni 1941, da med fire stykk 15,5 centimeters kanoner. De ble omvæpnet til 10,5 centimeters kanoner i 1942 før de ble flyttet til Flatset i mai 1944.

Kilder: http://thomaslillevoll.net og http://www.slektsdata.no

– annonse bottom –