Masseuttak på Melbu kan bli stengt

kjefsbrekka masseuttak schjelderup maskin.
– annonse top –

Hadsel kommune har varslet et lokalt firma på Melbu om at et masseuttak som fortsatt er i drift kan bli stengt.

Det er i et brev til Schelderup Maskin AS på Melbu at kommunen har gitt «Varsel om mulig vedtak om stans av masseuttak». Brevet som er datert 29. november viser til en melding som Hadsel kommune har fått inn. Det skal der være framsatt påstander om at det foregår uttak av masser i Kjefsbrekka masseuttak. Det hevedes at det er Schelderup Maskin AS som gjør uttak. Det hevdes også at det pågår sprengning i uttaket.

– annonse inline –

Masseuttaket er lagt ned

I følge en grus- og pukkdatabase hos Norges geologiske undersøkelser er uttaket i Kjefsbrekka ved Vanndammen på Melbu nedlagt.

– Hadsel kommune var på stedlig befaring den 28.10.2015 på formiddagen med bakgrunn i innkommet melding. Ved oppmøte stod det en gravemaskin i uttaket med motoren i gang. Da vi forlot området kom her en lastebil som kjørte inn i uttaket. Vi konstaterer derfor at her foregår en eller annen form for uttaksvirksomhet, skriver teknisk sjef Mats André Aas i brevet til maskinfirmaet.

Masse til hallen og skolen

– Det er tidligere tatt ut masser her. Det ble gitt dispensasjon om uttak av masser i forbindelse med bygging av Vesterålshallen, under forutsetning av en tilfredsstillende avslutning av masseuttaket innen 01.07.2000. Den 14.12.2001 fikk Schjelderup maskin AS innvilget dispensasjon for uttak av steinmasser i Kjeftsbrekka for leveranse til utbygginger ved Melbu skole. Frist for avslutning av masseuttaket ble satt til 01.07.2002 og her ble samtidig vedtatt at området da skulle tildekkes av jord, samt tilsåes. I tillegg ble her bestemt av planutvalget et depositum tilsvarende kostnaden for godkjent avslutning ble stilt til kommunens disposisjon.

Finner ingen tillatelse

Hadsel kommune mener at det er en søknadsplikt for driften av masseuttaket, men ved gjennomgang i arkivet har kommunen ikke funnet noen gyldig tillatelse.

– Dersom det medfører riktighet at Schjelderup Maskin AS henter ut masser vil vi be dere om å søke om tiltak snarest, og innen 3 uker. Dersom dette ikke gjøres vil her bli vedtatt en stans av virksomheten i masseuttaket etter plan og bygningsloven § 32-3, med videre oppfølging etter plan- og bygningslovens kapittel 32.

– En eventuell tillatelse til tiltak vil bli gitt midlertidig til tiltakshaver har utarbeidet en reguleringsplan, skriver kommunen til maskinselskapet.

Schjelderup: Skal ryddes og gjøres pent

– annonse bottom –
Forrige artikkelEndelig slutt på seigpininga av Melbu?
Neste artikkelSchjelderup: Skal ryddes og gjøres pent