Mann tatt og innrømmer ruskjøring

politi
– annonse top –

– annonse bottom –