Mager fangst på sjøen

lofotakvariet skadet laksefisk
– annonse top –

Det ble null i promille og null garn da Statens naturoppsyn og politiet gjennomførte felles kontroll på sjøen søndag.

– annonse bottom –