– annonse top –

Av Wenche Cumming, leder for Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe

I denne uka starter Vesterålen skreifestival på Myre i Øksnes – torskekommune nr. 1 i Norge. Festivalen er en hyllest til, og ei markering av den ressursen som i flere hundre år har vært grunnmuren, direkte og indirekte, for all næringsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, – her kan en virkelig snakke om ilandføring og ringvirkninger – hele regionen er et resultat av fiskerienes ringvirkninger. Ingen oljeaktivitet kan konkurrere med dette!

Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe

Skreifestivalen har bare vokst og vokst, og tar hvert år opp forskjellige tema. Årets tema er: Økt lokal verdiskapning av skrei – utnyttelse av lokalt restråstoff. Her har det skjedd ei formidabel utvikling på få år. I dag kan vi nyttiggjøre oss fisken i så stor grad at det ikke blir noe igjen til å kaste, sier festivalgeneral Arne Antonsen. Eller som tittelen på et av foredragene sier: Marint restråstoff: fra tull til gull! Og det er ikke bare hvitfisken som utnyttes maksimalt og gir god fortjeneste – havbruksnæringa gjør det samme. Det som før gikk på havet utgjør nå råstoff for dyrefor, mat, medisiner, kosttilskudd og kosmetikk, for å nevne noe. Dette skaper nye arbeidsplasser for ufaglærte så vel som forskere – og hele skalaen av yrker som trengs for utvikling, produksjon og markedsføring. Bedriftene oppfordrer lokale ungdommer å ta fagutdanning og komme tilbake til heimkommunen – det er bruk for dere. Verden vil trenge dobbelt så mye mat i framtida – og en stor del av den maten vil måtte komme fra havet.

– annonse inline –

Vi har altså ei fiskerinæring som utnytter råstoffet på en helt annen måte enn tidligere og tjener penger på det. Ei næring som er i full utvikling, som ser framover og ser uante muligheter.

Lofoten, Vesterålen og Senja sitter på en av verdens største og viktigste matressurser – og det er vi som har ansvaret for å forvalte disse ressursene på vegne av jordas befolkning. I et sånt perspektiv har vi som nasjon ikke lov til å ta den store risikoen det er å starte petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Da må vi få nesen opp av pengebingen og ta det store ansvaret vi har. Verden trenger mer mat og mindre olje!

Lykke til med Skreifestivalen!

– annonse bottom –