Lokal historie i Nordland skal sikres for framtida

melbo hovedgård melbuelva andedammen
Melbo hovedgård, Museum Nord.
– annonse top –

Nordland fylkeskommune vil i samarbeid med Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum bevare flere private arkiv i Nordland fylke.

I følge Nordland fylke kan slike arkiver være fra privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Dessverre blir mange privatarkiv kastet når de ikke virker bevaringsverdig for personene som oppbevarer dem.

– Vi ønsket å utarbeide en strategi og et planverk for hvordan vi skal få samlet inn og bevart de viktige privatarkivene, sier Solveig Lindbach Jensen, rådgiver ved Arkiv i Nordland i en pressemelding.

– annonse inline –

Bevaringsplanen inneholder en oversikt over hva som finnes av privatarkiv fra Nordland, samt en samfunnsanalyse som antyder hva som bør finnes av privatarkiv. Til sammen legger de basis for en prioriteringsliste over hvilke typer arkiv det skal jobbes
med å samle inn i første periode.

Arkiv i Nordland vil gjerne ha tilbakemelding fra publikum om de vet av privatarkiv som burde tas vare på.

– annonse bottom –