Leveringsplikten til Melbu er i realiteten død

– annonse top –

Røkke-trålernes leveringsplikt til fiskeindustrianlegget på Melbu er i realiteten død. Det går klart fram av en kronikk av fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

– annonse inline –

KOMMENTAR av Thor-Ivar Guldberg

I sin detaljerte kronikk om leveringsplikt for Røkke-trålerne til fiskeindustrianlegget på Melbu, går fylkesråden inn i teorien og realitetene omkring de tidligere Melbu-trålernes plikt til å levere fangster til fiskeribruksnummer 161, som er fiskeriindustrianlegget på Melbu.

I kronikken skriver Knutsen følgende: «Problemet er imidlertid at Melbu ikke får noen leveranser fra trålerne til Nordland Havfiske (eller andre trålere med leveringsplikt i konsernet). Da leveringspliktforskriften i sin tid ble endret til at trålrederiene kun har tilbudsplikt (lokalt og regionalt), falt i realiteten leveringsforpliktelsen overfor landanleggene vekk.»

Fylkesråd Arve Knutsen har på mange måter helt rett i det han skriver, nemlig at det nå kun er fiskeriministeren som kan rydde opp i leveringspliktene som forsvant. Det er imidlertid ikke enkelt for en fiskeriminister, nesten uten portefølje etter at fiskeridepartementet forsvant, å arbeide mot et Røkke-system som har svært gode og meget store ressurser til å motarbeide og gjøre fiskeriministerens hverdag like sur når det gjelder Melbu, som for tidligere fiskeriministere.

Dette er ikke bare sterk kost å fordøye for fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H), men selvfølgelig også for Melbus befolkning. Nå skal det sies at det ikke er Høyre alene som har ansvaret for historien omkring fiskefangstene som forsvant fra Melbu. Det har på alle måter også Arbeiderpartiets tidligere fiskeriministre, og regjeringer – som heller ikke har klart å gjøre noe i en sak der de helst så at de kunne gjeninnføre leveringsplikten.

Det er på høy tid at fiskeriminister Elisabeth Aspaker fra Høyre endrer på dette – slik at det i praksis igjen bli påbudt å levere fangstene til Melbu. Da må fiskeriministeren i så fall få med seg hele regjeringen, og det har vi våre tvil til at hun klarer. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er håp i hengende snøre. Vi kan se for oss at fiskeriministeren faktisk klarer å overraske, i motsetning til sine tidligere kollegaer fra Arbeiderpartiet. Det er Melbus halmstrå.

Fra hele Nord-Norges kyst har det i vår kommet et rungende krav om at fiskeressursene i landsdelen må tilhøre kystbefolkningen. Vi har tidligere lest at laksekongen Inge Berg på Børøya i samarbeid med andre kapitalkrefter i Vesterålen, har ytret ønske om å overta på Melbu. Selvfølgelig må fiskekvotene som i teorien tilhører Melbu være med på kjøpet. Berg & Co har vist at de kan business, så vi ser for oss at det nå kanskje er på tide å la lokale krefter overta.

Les også: Melbus framtid ligger i fiskeriministerens hender

– annonse bottom –
Forrige artikkelMelbus framtid ligger i fiskeriministerens hender
Neste artikkelIngen kutt i Vesteraalens Avis