Lerøy misliker at de kan tape trålerkvoter

havfisk kongsfjord tråler fiskeri
– toppannonse –

Lerøy Seafood Group ASA misliker fiskeriministerens forslag om å redusere trålerkvotene for å overføre dem til kystfiskeflåten.

– Regjeringen har i dag lagt frem et forslag som innebærer til dels vesentlige endringer i det regulatoriske rammeverket for fiskerinæringen. Dersom Stortinget vedtar de foreslåtte endringene vil det også påvirke driften i Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy) sine datterselskaper Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Forslaget kommer etter en høringsrunde hvor også Lerøy har gitt sine innspill. Lerøy-konsernet har foreløpig ikke hatt anledning til å sette seg inn i detaljene i forslaget fra regjeringen og tar derfor alle nødvendige forbehold. Hovedpunktene synes imidlertid å være at regjeringen foreslår å fjerne det såkalte pliktsystemet for fangst fra trålerflåten mot at det dels skal betales en økonomisk kompensasjon og dels at det skjer en reduksjon i selskapets kvotegrunnlag, sier styreleder Helge Singelstad i Lerøy Seafood Group ASA i en pressemelding.

– innsideannonse –

– Fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri. Lerøy er derfor ikke tilfreds med Regjeringens forslag som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag på 20 %. Vi mener det er svært viktig at konsernet opprettholder sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsning både på sjø og land. Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget. Lerøy er tilfreds med at regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene og håper at selskapet i den videre politiske behandling blir hørt slik at endelig vedtak danner et best mulig grunnlag for sektorens fremtidige utvikling.

– bunnannonse –
Forrige artikkelPliktavvikling et svik mot fiskerisamfunnet
Neste artikkelNytt narkovåpen slo ut på bilfører