Kystverket: – Veien på Melbu-moloen ikke vårt ansvar

Deler av dekket på moloen samt infrastrukturen under ble totalt ødelagt av stormen «Kyrre». Arkivfoto: Thor-Ivar Guldberg ©
– annonse top –

Kystverket i Nordland er ikke villig til å ta på seg ansvar for tidligere års manglende vedlikehold av moloveien, men peker på at det er snakk om en kommunal veistrekning.

– annonse inline –

Kystverket i Nordland peker på Hadsel kommune som ansvarlig for vedlikeholdet av den seks hundre meter lange veistrekningen på vestmoloen på Melbu. Manglende vedlikehold etter tidligere stormer ansees som en medvirkende årsak til at uværet «Kyrre» fikk så godt tak i veiens grunn, og dermed raserte 300 meter vei.

Regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland bekrefter at det i forbindelse med tidligere års uvær har vært registrerte hendeler på moloen.

– Så langt jeg har greid å bringe på det rene, har det vært hendelser der stein og grus har blitt lagt i veibanen etter dårlig  vær, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland.

­– Veien på moloen er en kommunal vei. Vi forutsetter at ordinært vedlikehold utføres av kommunen. Så vidt jeg har registrert har det ikke tidligere vært mottatt henvendelser om skader på selve moloen eller dekningsverket. Denne gangen ser det ut til at skadeomfanget på moloen er lite – kun veien har fått omfattende skader. Skaden som har oppstått nå, skyldes ikke manglende vedlikehold fra Kystverket side, sier regiondirektøren.

­– Når denne stormen har klart å vaske ut veidekket og infrastruktur, er da moloen godt nok bygget?

­– Moloene på Melbu er dimensjonert og bygget på bakgrunn av faglige vurderinger og anbefalinger. Så langt jeg har brakt på det rene, er det i all hovedsak veien som er påført skade etter ekstremværet «Kyrre». Kystverket legger selvsagt stor vekt på at moloer og annen infrastruktur vi bygger, skal være av en slik kvalitet at de står i mot de fleste uvær. Imidlertid kan vi aldri gi en fullstendig garanti for at skader ikke skjer når ekstreme værsituasjoner oppstår. I dette tilfellet er det veien som har lidd mest under uværet, og blant annet asfalt er revet opp. Så lenge dette er en vei i et påkjent område, vil vi unntaksvis kunne oppleve skader. Dette er selvsagt beklagelig.

 

 

– annonse bottom –
Forrige artikkelLeter etter nytt legekontor på Melbu
Neste artikkelTotalsvikt for Arena Sport på Melbu