Kystverket mister ansvar for Melbu fiskerihavn

tråler havfisk
– annonse top –

Dersom Regjeringen får det som den vil, kan ansvaret for Melbu fiskerihavn bli overført fra Kystverket til Hadsel kommune. 

Det er Regjeringen som i en pressemelding i dag legger til rette for at Melbu fiskerihavn og en lang rekke andre fiskerihavner langs kysten kan bli overført fra Staten til kommunene.

– annonse inline –

I sin begrunnelse skriver Regjeringen i pressemeldingen at fiskerhavner er viktig i den lokale næringsutviklingen. Regjeringen vurderer derfor å overføre ansvaret for fiskerihavner fra staten til kommunene. Dermed kan beslutningene tas der de får virkning.

­Nærings- og fiskeridepartementet vil da kunne få ansvaret for forvaltning og etablering av en eventuell tilskuddsordning. I dag ligger eierskapet til havnene i kommunene, men ansvaret for utbygging og vedlikehold ligger hos Kystverket.

– Fiskerihavner er mange steder viktig infrastruktur for sjømatnæringen. Derfor vurderer vi å endre innretningen på virkemiddelbruken og forvaltningsansvaret. At Nærings- og fiskeridepartementet vil kunne få ansvaret, betyr at fiskerihavner løftes ut av transportpolitikken og forvaltes som en del av næringspolitikken. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å kunne se den samlede fiskeripolitikken i sammenheng, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskerihavner er en gammel ordning som har eksistert siden 1842. Formålet er å tilrettelegge havneinfrastruktur for å dekke fiskerinæringens behov. Totalt har staten investert i mer enn 750 havner. Et betydelig antall av disse har ikke lenger noe fiskeriaktivitet og det pågår nå et arbeid for å identifisere dette nærmere.

– annonse bottom –