Kvinnepriser deles ut på mandag

sonja steen arbeiderpartiet
Fylkesordfører i Nordland Sonja Steen (Ap).
– toppannonse –

Mandag skal Næringsprisen for kvinner samt Nykomlingsprisen for kvinner i Nordland deles ut med brask og bram.

– Det er mange år siden fylkestinget sist ble satt i Mosjøen. Jeg gleder meg til å komme tilbake!

– innsideannonse –

Det sier fylkesordfører Sonja Alice Steen som førstkommende mandag klokka 9 ønsker velkommen til årets andre fylkesting, på erværdige Fru Haugans hotell i Mosjøen.

– På mandag vil fylkestinget også få presentert årsmelding både fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede ved leder Geir-Tore Klæbo og årsmelding fra elev-og lærlingeombud Karine Johansen, sier Sonja Alice Steen.

– Dette gir fylkestinget en god anledning til å diskutere viktige politikkområder og hvor ansvaret ligger i fylkestinget.

Hun peker på flere viktige saker under fylkestinget:

– Det gjelder særlig høringssaken om kvotesystemet i fiskeriene, her vil det bli en livlig debatt. Det håper jeg skjer også når innovasjonsstrategien for Nordland 2014-2020 skal behandles.

Av andre saker trekker Steen fram blant annet sak om lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner og saken om fordeling av kommunale næringsfond 2017.

– bunnannonse –
Forrige artikkelKvotesystemet vil skape stor debatt på fylkestinget
Neste artikkelEt 50-talls arrangementer i Vesterålen i april