Kultursjefen ber fylket overta Rødskole-kunst

Rødskolen
– annonse top –

Kultursjef Kari Ann Olsen Lind i Hadsel kommune ber nå Nordland fylkeskommune om å overta veggmaleriene i Rødskolen på Melbu. Samtidig ber kommunen om veiledning på regelverket i Rødskole-saken.

Det er i en formell henvendelse fra Hadsel kommune til Nordland fylkeskommune det framgår at fylket kan få overta veggkunsten i Rødskolen på Melbu.

– annonse inline –

Det er i et brev til kultursjef i Nordland fylkeskommune, Egil Murud, at kultursjefen i Hadsel kommune kommer med tilbudet.

– Kulturvernmyndighetene kan nok få overta veggmaleriene, og flytte disse til andre lokaler om dette er mulig, skriver kultursjefen i Hadsel i sin henvendelse til kultursjefen i Nordland.

Kultursjefen i Hadsel viser ellers til at bygget fikk en tilstandsanalyse fra rådgivende ingeniører i Moldefirmaet 3S Prosjekt i mars 2010.

– Konklusjonen var da at skadene var så omfattende at det ikke var teknisk eller økonomisk forsvarlig å rådgi videre arbeid med rehabilitering av betong i bygget, sier kultursjefen i sitt brev til fylket.

– Det kun stor affeksjonsverdi eller historiske betinget behov for bevaring som kan forsvare videre tiltak, skriver kultursjefen, og forteller fylket at Hadsel kommune er i gang å bygge ny skole på Melbu, der det er besluttet å rive Rødskolen med veggmaleriene.

Kultursjef Kari Ann Olsen Lind avslører i sin korrespondanse til fylket at Hadsel kommune er svært usikker på hvordan de skal angripe kravet fra Melbus verneinteresser, ettersom kultursjefen både etterlyser informasjon om regelverket for denne saken, samt at kommunen ber om veiledning.

– annonse bottom –