Kritisk situasjon for Hurtigrutens Hus

Hurtigrutens Hus
– annonse top –

Hurtigrutens Hus er inne i en kritisk økonomisk situasjon og driften kan ikke karakteriseres som bærekraftig, verken på kort eller lang sikt.

Det skriver leder for Melbu og omegne samarbeidsliste (MOS), Jan Steffensen, i et grunngitt spørsmål til ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– annonse inline –

Gjennom media har Jan Steffensen registrert at styret i Hurtigrutens Hus Hadsel KF ikke har lyktes i å tilpasse driften til de rammer som kommunestyret har stilt til disposisjon i budsjettet for 2014.

– Det framgår at driftsunderskuddet for 2014 kan komme opp i 3,7 millioner kroner, uten at dette så langt jeg har oversikt over, er rapportert til kommunestyret i løpet av driftsperioden eller senere. Hurtigrutens Hus Hadsel KF er dermed inne i en kritisk økonomisk situasjon og driften kan ikke karakteriseres som bærekraftig, verken på kort eller lang sikt.

­– Kommunens økonomiske situasjon gir svært lite rom for å øke tilskuddene til foretaket. Situasjonen tilsier at vel heller at en som for øvrige kommunal virksomhet, må tilpasse seg lavere rammer i fremtiden.

– I hht. Kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2013, skulle foretaket innen mai 2014 fremlegges en utviklingsplan for Hurtigrutens Hus Hadsel KF som vurderer alternative strategier for videreutvikling av foretaket innenfor tildelte økonomiske rammer og herunder vurdere lønnsomheten i planlagte investeringer.

Med dette som utgangspunkt stiller Jan Steffensen tre spørsmål på vegne av Melbu og omegn samarbeidsliste:

  • Er den økonomiske situasjonen for Hurtigrutens Hus Hadsel KF rapportert fortløpende i løpet av driftsåret til formannskapet som kulturstyre og økonomiutvalg og hvilke tiltak har evt. formannskapet iverksatt?
  • Hva er gjort fra kommunens side i forhold til å effektuere kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2013 og 12.12. vedrørende utviklingsstrategi for Hurtigrutens Hus Hadsel KF og med frist til mai 2014?
  • Vil ordfører bidra til at kommunestyret snarlig blir forelagt seg sak vedrørende driftssituasjonen for Hurtigrutens Hus Hadsel KF?

Spørsmålene forventes trolig besvart i det kommende kommunestyremøtet.

 

 

– annonse bottom –