Fergetrafikken passerte 100.000 passasjerer

– annonse top –

Fergetrafikken mellom Melbu og Fiskebøl hadde en kraftig økning i antall passasjerer og kjøretøy i 2014, og passerte det magiske tallet på 100.000 passasjerer på slutten av fjoråret.

Antall passasjerer over Hadselfjorden steg fra 93.304 passasjerer i 2013 til 100.070 i 2014. Det er en økning på 6.766 passasjerer. Det tilsvarer en økning på drøyt fem prosent i antall passasjerer fra 2013 til 2014. Dersom man tar med alle sjåførene, var det totalt drøyt 180.000 personer som reise over Hadselfjorden i fjor.

– annonse inline –

I 2014 var det også 5550 flere kjøretøy som var med ferga over Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen, fra 129.788 til 136.966 personbilenheter. Det var var også en klar økning i antall fergeturer fram og tilbake over Hadselfjorden, med 320 flere turer i 2014 sammenlignet med året før. Det er tallene fra den statlige fergedatabasen til Statens vegvesen som viser dette.

Det var også en pen økning i antall kjøretøy, som gikk opp fra 74.977 til 80.527. Det er en økning på 5550 kjøretøy fra det ene året til det andre. 265 flere motorsykler og mopeder ble også talt og registrert. Det eneste negative tallet man finner for dette sambandet i 2014, er at antall biler som sto igjen på kaia etter avgang økte fra 322 i 2013 til 552 i 2014.

[table id=2 /]

– annonse bottom –