«Kongsfjord» leverte råstoff til Melbu

Norway Seafoods Melbu
– annonse top –

Havfisk-tråleren «Kongsfjord» lå hele mandag ved kai og losset råstoff til Norway Seafoods på Melbu.

Dermed er det færre ansatte ved filetanlegget på Melbu som går på permittering, men det er ikke kjent hvor lenge råstoffet vil vare eller hvor mye råstoff som er levert.

– annonse inline –

«Kongsfjord» er den første Røkke-tråleren som lever råstoff til Norway Seadoods-anlegg på Melbu etter ferieavviklingen.

– annonse bottom –