Kommunene gir opp å bygge ny E10 til Evenes

– annonse top –

De syv kommunene som omfatter veistrekningen til flyplassen på Evenes gir opp å planlegge og bygge den nye veien selv.

For å sikre en raskere gjennomføring av E10, Rv83 og Rv85 mellom Evenes, Harstad og Sortland, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at staten overtar den videre planprosessen for veistrekningen. Beslutningen om statlig planprosess er tatt etter ønske fra lokale myndigheter.

– annonse inline –

Den viktige veistrekningen på 160 kilometer mellom Sortland og Evenes har for lav standard. Opprustningen av strekningen berører syv kommuner i Nordland og Troms, og krever helhetlig planlegging.

– Dette er et stort og viktig prosjekt som berører flere kommuner. Vi legger nå til rette for en halvering av planleggingstiden. Prosjektet vil bety svært mye for innbyggere og næringsliv i området, sier statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statlig arealplan er brukt relativt sjelden, og innebærer at myndigheten til å vedta planer flyttes fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen har varslet økt bruk av statlig plan, spesielt innfor prioriterte samferdselsprosjekter der det er uenighet mellom kommunene om valg av løsning.

– Samtlige berørte kommuner har uttalt seg positivt til bruk av statlig plan i dette prosjektet. Det er viktig for oss, sier statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Et planprogram med traséalternativer skal sendes på offentlig høring på nyåret. Med fremdriften det er lagt opp til vil effektiv planleggingstid bli to og et halvt år – noe som er i tråd med regjeringens mål om halvering av planleggingstiden for store samferdselsprosjekter.

– Det er særlig viktig med en rask gjennomføring av dette prosjektet for å kunne prioritere midler til gjennomføring i Nasjonal transportplan 2018-2027. Vi er derfor glade for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet statlig plan, sier statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Illustrasjonsfoto

– annonse bottom –