Kommunen krangler om tullemetre i Idrettsveien

– annonse top –

Først sa kommunen tvert nei, så snudde «lykken« seg for eieren av Idrettsveien 11 på Melbu. Nå sier kommunen ja!

For de som har møtt plan- og miljøavdelingen i Hadsel kommune, kan neppe overbegeistret velvillighet være et inntrykk som sitter særlig dypt – i alle fall i forhold til de som kjenner etatens historie gjennom årene.

– annonse inline –

Vi har tidligere skrevet om eieren i Idrettsveien 11 som bygger ut og moderniserer boligen sin. Nå viste det seg at oppgraderingen av den relativt gamle boligen ikke skulle bli noen enkel sak, selv om det burde vært det.

Det hele begynte med at IGA Bygg på Melbu på vegne av eieren sendte inn søknad om tillatelse til å bygge boligen slik de sammen med arkitekten hadde kommet fram til ville bli en flott løsning.

En måned gikk
En drøy måned etter at søknaden var sendt inn kom beskjeden fra plan- og miljøavdelingen om at søknaden var avslått, alt i tråd med gjeldende lovverk. Og det var den såkalte byggelinjen mot veien som sier at byggelinjen langs sørsiden av Idrettsveien er 12 meter. «Situasjonsplanen mangler målsetting med hensyn til reguleringsplan og avstand fra senterlinjen for veg», het det i avslaget fra byråkratene, som i alle fall var snill nok til å gjøre oppmerksom på klageretten.

14 dager senere sender IGA Bygg på Melbu inn dispensasjonssøknad. Ivar Pedersen i IGA Bygg hadde vært på befaring, og sett at naboen til Idrettsveien 11 har fått bygget garasje som fraviker fra kravet om avstand til veg.

Vi vet ikke om Rådmannen hoppet i stolen sin eller hva, men nå er altså innstillingen til formannskapets møte neste torsdag gjort om, slik at det nå foreslås at det innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen og bestemmelser for byggelinje mot veg.

– annonse bottom –