Etterkommer Melbus krav om rydding

rydding
– annonse top –

Hadsel kommune har lyttet til lokalpolitikerne på Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS) og trår til med rydding av Mlebu indre havn.

8445melbu.no har i en artikkelserie fokusert på uferdige plasser, rot, og etterlatenskaper på Melbu de siste månedene. Senere har MOS også engasjert seg, blant annet gjennom et grunngitt spørsmål til Hadsel kommune i forrige kommunestyremøte.

– annonse inline –

Når er alle innspillene og kommentarene endelig hørt, ettersom en entreprenør engasjert av Hadsel kommune har kommet i gang med ryddingen i indre havn.

Om folk hevet øyenbrynene tirsdag og onsdag denne uka, eller trakk på smilebåndet, forteller ikke historien noe om. Så mange som fem-seks arbeidere har imidlertid vært i sving på kommunens eiendom i området noen dager.

Det har blitt ryddigere, mye skrot er fjernet og andre ting blir stående i forbindelse med at materialene trenges til den pågående forskjønningen av Melbu.

– annonse bottom –