Hurtigrutemuseet blir en del av Museum Nord

– annonse top –

Hurtigrutemuseet må blir en del av Museum Nord for å kunne etableres. Dermed må stiftelsen som i dag driver museet legges ned eller gis nye oppgaver.

Dette kan man konkludere med ut fra et notat i Museum Nord der det går fram at Staten krever Museum Nord som eier av det framtidige museet. Målsettingen er å få til helhetlige planer for videre utvikling av museet for å få til formidling til flere målgrupper.

– annonse bottom –