Høyre utreder regional levering, og angriper Ap

– toppannonse –

Høyre forstår engasjementet for å bevare arbeidsplasser i filetindustrien langs kysten og regjeringen vil arbeide for å sikre en fortsatt levedyktig norsk fiskefiletindustri som tjener penger. Regjeringen vil opprettholde leveringsplikten for inngåtte avtaler.

– innsideannonse –

Det skriver Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen, på partiets hjemmesider. Bakke-Jensen er tidligere ordfører i Båtsfjord.

Det er aktivitetsplikt knyttet til anleggene i Hammerfest, i Båtsfjord, Kjøllefjord og Storbukt Hvitfiskanlegg i Honningsvåg. Nærings- og fiskeridepartementet fastslo nylig at det ikke er knyttet aktivitetsplikt til Mehavn. Havfisk ASA (tidligere Aker Seafoods) har også leveringsplikt til disse stedene. Det gjelder også i Mehamn.

Regjeringen har startet arbeidet med å følge opp Regjeringsplattformens budskap om å opprettholde ordningen med leveringsvilkår, men knytte plikten til ulike regioner fremfor det enkelte anlegg og kommune. Dette arbeidet vil starte med interne utredninger og som et ledd i prosessen vil det legges til rette for dialog med berørte parter.

– Regjeringen har ikke fattet noen endelig avgjørelse i dette spørsmålet, sier fiskeripolitisk talsmann for Høyre, Frank Bakke-Jensen.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil granske hvor leveringspliktig fisk er tatt veien.

På bakgrunn av at lokalsamfunnene i Finnmark mener stadig mer av fisken som skulle blitt ilandført for bearbeiding, i stedet blir sendt direkte til utlandet vil fiskeriministeren nå ha en redegjørelse om hvor fisken er tatt veien. Redegjørelsen vil gå tilbake til 2006 og gi en oversikt over hvordan leveringsplikten er blitt ivaretatt. Når jeg mottar den vil regjeringen se på den utviklingen, og om det er i tråd med de opprinnelige vilkårene som selskapet fikk, uttaler Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fattet 10. februar et juridisk vedtak om at Norway Seafoods ikke har aktivitetsplikt på anlegget i Mehamn. Høyre har stor forståelse for bekymring og skuffelse i Mehamn og håper Norway Seafoods kan finne nye drivere til anlegget der. Selv om Norway Seafoods legger ned driften, gjør det ingen endring i leveringsplikten til stedet. Leveringsplikten vil gjelde selv om det kommer nye drivere på plass.

– At det nå hevdes fra opposisjonens side at det skulle foreligge aktivitetsplikt står ikke til troende, sier Bakke-Jensen. Dette spørsmålet lå år i fiskeridepartementet under Stoltenberg-regjeringen, uten at de fattet en beslutning i saken. Det er nærliggende å anta at det skyldes at de ville måttet konkludere som fiskeriminister Aspaker har gjort. Det politiske handlingsrommet til å pålegge aktivitetsplikt var det daværende fiskeriminister Helga Pedersen som hadde, da avtalen med selskapet ble inngått.

– bunnannonse –
Forrige artikkelArbeiderpartiet skjemmes over egen innsats i regjering
Neste artikkelKjent redaktør tviler på at Røkke overholder leveringsplikten