Sjøfuglvettreglene: – Viktig kunnskap

Dette er de fem reglene du bør kunne om sjøfuglene våre.

Brukte miljøgebyrer 46 ganger i fjor

Bruker gebyr når det ikke anmeldes.

Ønsker fiskeoppdrett på norsk sokkel

Nå skal flere områder utredes.

Ny forskning kan begrense oterens tilbakekomst

Kan bli argumenter for å redusere oterbestanden

500 flere kan skytes om våren

Samisk tradisjon utvides kraftig.

Retten tillater fortsatt fengsling

Siktede har samtykket til fengsling.

Vil utrydde bjørn i Nordland

Sp vil ha null bjørn i Nordland

Nektes å skyte kongeørn

Feil tid og uten hjemmel.

Gir ikke tillatelse til felling av gaupe

Fant flere tamrein drept av gaupe

Vil redde tusen naturopplevelser

Oppfordrer til forsatte nominasjoner.

Slik oppsummerer meteorologene januarværet

Store variasjoner melllom nord og sør

Nå er hun på verksted

«Bjørg Pauline», verdens første gass/batteri-hybride brønnbåt, må skifte ut en av sine fire motorer etter bare to år i drift. Båten, eid av Nordlaks, er...

Staten tilbakefører ansvaret for fiskerihavnene

Kystverket overtar ansvaret for statlige fiskerihavner.

– Pukkellaksen skal bekjempes, ikke forvaltes

Pukkellaks utgjør en stor risiko for laksebestandene

Smiler godt av ny medlemsrekord

Han er godt fornøyd med sterk medlemsvekst.

Ta vare på dyrene i vinter

Kommunene bør ikke problematisere fuglemating med skilt som fraråder eller forbyr mating.

Ny rekord forrige uke

Har aldri produsert så mye.

Kråker forsøpler med dine gravlykter

Gravlykter medfører mikorplast.

Styrker håndheving

Samferdselsdepartementet har styret håndhevingen av dråoneobservasjoner.

Ny boklov blir bra for Nordland

Av Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø Er du, som jeg, glad i språket vårt? I bokmål, nynorsk og samisk? Glad i språket...